Serc

geschiedenis van obbicht

geschiedenis obbicht

In Romeinse tijd was hier al een nederzetting met landhuizen.

 

De vroegste vermelding van het dorp dateert uit 1366. Op 5 en 6 oktober 1568 stak Willem van Oranje met zijn leger vanuit Duitsland bij Obbicht de Maas over om in Brussel de strijd aan te binden met de Spaanse troepen van hertog Alva. De overtocht getuigde van militaire bekwaamheid, maar de veldtocht mislukte. Nadat het oorspronkelijke dorp Obbicht in 1673 door een overstroming van de Maas was weggevaagd, ging de naam Obbicht over als naam van het gehucht Overbroek.

 

De oudste heren van Obbicht noemden zich van Biecht, en zijn bekend van de slag bij Baesweiler uit 1371. Ene Jan van Biecht zegelde destijds met een wapen waarop 3 dwarsbalken, waarover 3 valken. Na hen kwamen de heerlijke rechten in het bezit van de volgende geslachten: Heinsberg en Blankenberg, Van der Marck, van Born, van Haren, van Petersheim en in de eerste helft der 15e eeuw aan Van der Donck (1429-1542). Het wapen Van der Donck bestond uit een doorsneden schild, boven hermelijn, onder van goud. Na de Van der Doncks kwam de heerlijkheid in het bezit van de geslachten van Vlodrop, van Bronckhorst en Batenburg, van Bentinck, van Leerodt, de Monts en tenslotte in 1779 van het geslacht de Paludé uit Luik. In 1790 overleed de laatste heer van de Paludé en zijn zwager J.J.D. Delheid was de laatste officiële heer.

 

Obbicht ging in 1785 door het Verdrag van Fontainebleau over van Belgisch of Oostenrijks-Gelre naar Staats Opper-Gelre.

 

Op vrijdag 7 oktober 1825 brandde 's-middags vanaf 1 uur nagenoeg het hele dorp af door een harde wind en strodaken. Het betrof 34 huizen, de kerk en de pastorie. Het verderop gelegen kasteel lag buiten de vlammen.

 

De gemmente Obbicht-Papenhoven bestond tot 1 januari 1982 en ging toen op de in de gemeente Born. In 2002 werd dit de gemeente Sittard-Geleen.

 

 

 

 

 

Kasteel Obbicht

Monumenten